Belépés
Jelenlévő felhasználók
Jelenleg 0 felhasználó és 0 vendég van a webhelyen.

Főoldal

 

 

Üdvözöljük a Geokomplex Kft. honlapján!

 

Válasszon a felsorolt menüpontok közül:

Ismerkedjen meg társaságunk történetével, tevékenységével.

Tanulmányozza referencia munkáinkat, s amennyiben tervezett fejlesztése

profilunkba tartozik, kérjen tájékoztatást és árajánlatot!

 

 

 

Meglévő, engedély nélküli kút fennmaradási engedélyének ügyintézése - hatósági bírság nélkül 2018. december 31-ig!
 
Az 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról
29.§ (7) Mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő, aki 2018. január 1-jét megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha
a) a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2018. december 31-ig kérelmezi, és
b) az engedély megadásának feltételei fennállnak.
41/2017. (XII. 29.) BM rendelet a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról (Hatályos 2018. január 01.-től !!!)
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (8) bekezdésének d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 29. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. § Az elvi vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmát az 1. melléklet tartalmazza.
2. § A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó kutak vízjogi engedélyezéséhez szükséges dokumentáció tartalmát a 2. melléklet tartalmazza.
3. § A vízügyi hatósági jogkörbe tartozó eljárásokhoz szükséges dokumentáció tartalmát a 3. melléklet tartalmazza.
4. § A vízügyi szakhatósági állásfoglaláshoz szükséges mellékletek tartalmát a 4. melléklet tartalmazza.
5. § Ez a rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba.
6. § Ez a rendelet az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 2011. december 11-i 2011/92/EU parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikk (1) és (2) bekezdésének való megfelelést szolgálja.
7. § Hatályát veszti a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet.